Promo SPORT

.
Post-producció per l'spot del diari SPORT per als
informatius de Televisió de Catalunya.

Client: SPORT
Agència: Muntanyola Comunicació

---