De què va?

.
Gràfica, il.lustració, animació, cromas... per a "De que va?"
una tertúlia literària per a nens i nenes al Club Super 3.

Productora: Batabat
Client: Televisió de Catalunya

---