Distàncies

.
Pack desplegable manufacturat que conté un cd, una carta i varies fotografies.
Edició limitada per a enviar per correu convencional.
.

.
.