Ketty Superagents

.
Il.lustracions pel dossier televisiu del programa Ketty Superagents
de Benecé, 2007.

.