Golobica TV | el dossier

.
Disseny, maquetació i enquadernació manual pels dossiers de "Golobica TV"
un projecte amb Medianimación SL. per a TV3.

11 unitats
.