Allain Schmidt
Targetes personals
.

Camera/realitzador/viatger/persona/vividor
afincat a la Provença francesa.

Tot comença aquí amb un ...
Êtes vous arrivé sur vélo?

.