La paraula clau és clau.
  
.
#1. Palíndroms


Mot o frase que es pot llegir tant de dreta a esquerra com d'esquerra
a dreta sense variar-ne el contingut.(...) Els orígens d'aquest joc es
remunten a l'antiguitat clàssica. La creació d'aquests enigmes s'atribueix
al grec Sòtades, un traci del segle III aC que va viure a Alexandria.

Marius Serra, Manual d'enigmística.

--------

He sanat a satanas eh?
Petita col.lecció pel concurs de palíndroms nadalencs de Verbàlia
Mateu.

--------

- He sanat a Satanas eh?
- Si, era reis
- Heroic l'emir ari Melcior eh?
- ...i censor, i era rei ros, neci!
- O mentider geni, era rei negre dit Nemo?
- Sedarà pessebre, herbes separades.
- Polit, nadala d'antílop.
- A sac! avet a la teva casa.
- Sedat neva a ventades.
- A noi, cul o vers, es revoluciona.
- L'adorn, roda'l!
- Ivà, ja sé contar. A Betlem el te barat no cesa Javi.


.

#2. Antanaclasis


Repetició d'un mateix mot en un o altre sentit, com per exemple
la facècia llatina "Malo malo malo malo" que juga amb els homònims
"malum" (poma) i "malum" (mal). (...) Un escriptor francès molt afecte
a la mena de "calembours" que podríen ser considerats antanaclasis és
San Antonio: "Je me rue dans la rue", "La Rousse suit la rousse"
o l'homofònic "Le départ en locomotive de ces locaux motive une
profonde inquiétude".

Marius Serra, Manual d'enigmística.

--------

vols bols?
La que segueix és una llista d'antanaclasis homofònics autònoms,
és a dir, que no precisen res més que repetir el primer mot per tal
de funcionar normalment en una conversa al bar, a la cua del super
o en un col.loqui sobre primitivisme.
Si vols colaborar-hi envia'm un mail amb
la teva proposta a hola@matema.org.

Autors: Bernat Celaya, Marta Rincón, Laia Tomàs, Martina Ribalta,
Clàudia Cabero, Tona Esplugas, Ferran Cazador, Albert Lòpez, Mariona Marcet, Àngels Blasi,
Joan Marcet, Mateu Marcet.

--------

- vols bols?
- vull bull.
- cal dur caldo?
- Arribes a Ribes.
- mentre beus, m'entreveus
- aprendre a prendre
- portes portes.
- robes robes.
- tires tires.
- cordes cordes.
- lligues lligues
- teles teles.
- mentres m'entres...
- notes notes.
- mates mates.
- tanques tanques
- contes contes.
- guixes guixes.
- busques busques.
- plantes plantes.
- comptes comtes.
- pintes pintes.
- pinces pinces.
- marques marques.
- sopa sopa.
- pastes pastes.
- mentrestant m'entres tant.
- mentre dura, m'entra dura.
- masses masses.
- massa massa.
- petes petes.
- pobre pobre....
- cap allà, capellà.
- claus claus.
- escoltes escoltes.
- grans grans.
- para pare.
- gelats gelats.
- lliures lliures.
- molles molles.
- lligues lligues.
- caves caves.
- cap cap.
- estripa, es tripa.
- la regla l'arregla.
- hepàtic apàtic.
- quins quints!
- salta d'hora saltadora.
- Arribant a dalt, arribà Nadal.
- l'actor lector
- peta el pètal.
- fés ta festa.
- fés mal, fes-me'l!
- cara cara.
- vens bens?
- compte comte!
- com ell, a Comella.
- a sobre a sobre.
- amb ells, amb vells.
- amb ells, amb bells.
- el vuit al buit.
- quins amics, quinze amics.
- cremes cremes.
- cacau que cau.
- ensurt, en surt.
- mines mines.
- l'acosta a la costa.
- adeu a Déu.
- la menta lamenta.
- cibada si bada.
- tant poc tampoc!
- mona mona.
- compost compost.
- una nou, un a nou.
- s'ho posa, suposa.
- lamina la mina.
- tan de bo, tant de bo.
- apunt a punt.
- veus veus.
- guardes guardes.
- folla folla.
- toves toves.
- seques seques.

.
.
Creative Commons License
Aquesta obrallicència de Creative Commons.