Agenda llibertària

.
Il·lustració per a les pàgines de l'agèndia llibertària de BCN 2009.

.